Tag Archives: cache

Tăng Tốc Website WordPress Với Plugin Lite Speed Cache

Blog Header2 1

LiteSpeed Web Server ​​là một máy chủ web được biết đến với hiệu suất cao, bảo mật, khả năng tương thích và khả năng mở rộng. LiteSpeed Web Server ​​giảm độ phức tạp bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải có proxy ngược HTTPS hoặc các lớp bộ đệm ẩn bên thứ 3 bổ […]